ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αρχική/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση 25/6/2018 

Η εταιρεία MERK STOR θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη MERK STOR. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Η MERK STOR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να επικαιροποιήσει αυτήν την ειδοποίηση περί απορρήτου, όποτε το κρίνει σκόπιμο και οι τυχόν τροποποιήσεις της θα τεθούν σε ισχύ και θα ισχύσουν από τη χρονική στιγμή που εμφανίζονται ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα www.merkstor.gr.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.
«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της MERK STOR για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

 1. Βασικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και διασφαλίζουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ως προτεραιότητα της MERK STOR. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ακολουθούμε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νόμιμη επεξεργασία και διατηρούμε πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τις επεξεργαζόμαστε περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτά είναι κατάλληλα και σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την επεξεργασία στο μέτρο που απαιτείται για αυτούς τους σκοπούς.
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
 • Δεν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέγονται.
 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων και ότι δεν υπάρχουν πιθανές συνέπειες από την επιλογή να μην την παράσχετε. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.
 • Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική, δεν αποκαλύπτουμε και μεταδίδουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο ή από τη συμβατική μας συμφωνία μαζί σας.
 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
 • Σε γενικές γραμμές, συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και με όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 1. Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Στο σημείο (α) της πρόσβασής σας και κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, (β) την επικοινωνία σας ως χρήστης και (γ) στη διαδικασία αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών από το φυσικό μας κατάστημα μπορεί να παρέχετε στην MERK STOR τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

     1.Στο σημείο της πρόσβασης σας και κατά τη χρήση του merkstor.gr:

 • Διεύθυνση IP.
 • Δεδομένα συσκευής τελικού χρήστη
 • Γενικά δεδομένα επικοινωνίας.
 • Περιήγηση στα δεδομένα.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών όσον αφορά προϊόντα / υπηρεσίες www.merkstor.gr.

  2.Στο σημείο της επικοινωνία σας με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο merkstor.gr:

 • Όνομα επίθετο
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email).
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

  3.Στο σημείο αγοράς των προϊόντων/υπηρεσιών μας από το φυσικό μας κατάστημα:

 • Στο σημείο αγοράς των προϊόντων / υπηρεσιών μας:
 • Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Διεύθυνση αποστολής.
 • Φορολογικά και τιμολογιακά στοιχεία.
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας.
 • Φορολογικά στοιχεία


3.  Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

 

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη πλοήγηση και τη χρήση του Ιστοτόπου μας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την MERK STOR σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνική δυνατότητα για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.
 • Φιλική προς το χρήστη λειτουργία του ιστότοπού μας.
 • Βελτίωση της εμπειρία σας στο διαδίκτυο κατά την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπού μας.

3.2 Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την MERK STOR σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των Χρηστών και Πελατών μας.
 • Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Φορολογική χρήση και χρήση για τιμολόγηση και απόδειξη παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες μας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υπηρεσιών μας και για την επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων.
 • Βελτίωση, διαχείριση και επανεξέταση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των πελατών μας.
 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Διαχείριση της πελατείας μας.

3.3 Η MERK STOR συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι σχετικά, κατάλληλα και δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα ενόψει των παραπάνω σκοπών, ενώ προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε ακριβή και ενημερωμένα. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και στη συνέχεια διαγράφονται.

 1. Αποδέκτες δεδομένων

4.1 Η MERK STOR δεν εκχωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε διασυνδέει τη βάση δεδομένων της με τρίτους, δημόσιες αρχές ή άλλους οργανισμούς για οικονομική ή άλλη εκτίμηση.

4.2 Για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η MERK STOR  μπορεί να παρέχει πρόσβαση ή να μεταδίδει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σας στους ακόλουθους επεξεργαστές για και για λογαριασμό:

 • Τα οικονομικά σας στοιχεία με τα πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία συνεργαζόμαστε κάθε φορά για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές προς και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και φιλοξενίας δεδομένων για σκοπούς φιλοξενίας.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπεύθυνους συντήρησης και υποστήριξης της τεχνολογίας των πληροφοριών για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας μας.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα σε λογιστές της εταιρείας στα πλαίσια τήρησης οικονομικών συναλλαγών μας.

4.3 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους προαναφερθέντες επεξεργαστές δεδομένων μας εκτελείται υπό τον έλεγχο και τις εντολές μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου προστασίας.

4.4 Σε περίπτωση που μας ζητηθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ότι είμαστε νομικά δεσμευμένοι να το πράξουμε, η Εταιρεία μας μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στις δημόσιες αρχές στο βαθμό που καθορίζεται από το νόμο.

 1. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, μετατροπή ή άλλη χρήση, η MERK STOR εφαρμόζει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και λαμβάνει κάθε κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, λογικά και διαδικαστικά μέτρα,, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 1. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων 

6.1 Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σχετικούς σκοπούς της επεξεργασίας τους.

6.2 Η MERK STOR μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μετά τη λήξη των σχετικών σκοπών επεξεργασίας τους στις παρακάτω περιορισμένες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση βάσει σχετικής νομοθετικής διάταξης.

 • Για λόγους φορολογικού ελέγχου και ελέγχου της κοινωνικής ασφάλισης εντός της νόμιμης περιόδου παραγραφής.
 • Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αξιώσεων κατά της MERK STOR, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα νόμιμα συμφέροντά μας ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου και οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.

6.3 Μετά την περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματά μας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων μας και με την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράψαμε παραπάνω.

 1. Cookies

7.1 Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στο Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

7.2 Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων. 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.